Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Under 2014 kom färre anmälningar om tv-störningar i områden där mobilnät i 800 MHz-bandet har byggts ut. Installation av filter tycks lösa de allra flesta problem som har uppstått med påverkan på marksänd tv till följd av utbyggnaden. Telekområdgivarnas roll som samordnare av anmälningar på operatörernas uppdrag har fungerat väl. Det visar PTS i rapporten ”Påverkan på marksänd tv från utbyggnaden i 800 MHz-bandet”.

15 juni 2015


Syftet är att nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet.

10 juni 2015


Då finns det flera saker som är viktiga att tänka på om du vill slippa höga räkningar när du kommer hem. Konsumentverket, Post- och telestyrelsen (PTS) och Telekområdgivarna tipsar inför semestern.

8 juni 2015


Bredbandsaktörer – både privata och offentliga – kan nu ta del av Tillväxtverkets kartläggning över behov av ortssammanbindande nät i norra Sverige. Det finns även stödmedel att söka för denna utbyggnad.

2 juni 2015


Antalet snabba bredbandsabonnemang ökar, liksom intäkterna på marknaden.

25 maj 2015


Post- och telestyrelsen, PTS, inleder idag samråd med EU-kommissionen om nytt termineringspris för röstsamtal i mobilnät. PTS har uppdaterat sin kalkylmodell vilket resulterat i ett förslag till rekommenderad prisnivå på 7,57 öre per minut.

22 maj 2015


Just nu pågår ett samråd kring befordran av paket mellan EU:s medlemsländer. Post- och telestyrelsen (PTS) ser gärna att svenska aktörer deltar i samrådet.

22 maj 2015


17,4 miljoner delas ut till vinnarna i PTS tionde innovationstävling.

18 maj 2015


På grund av felaktig inrapporterad data från operatören Telia Sonera har PTS korrigerat sin rapport där myndigheten följer upp mobiltäckning och mobilnätsutbyggnad.

13 maj 2015


Utrustning som importeras och inte uppfyller EU-kraven är olaglig att använda, eftersom den stör annan radioanvändning.

11 maj 2015