Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Jonas Wessel, chef för PTS spektrumavdelning, kommer under 2016-17 att vara vice ordförande i Radio Spectrum Policy Group (RSPG).

16 oktober 2015


För att få behandla vissa uppgifter om en abonnent behöver operatörerna inhämta samtycke. PTS förtydligar nu hur samtycke inhämtas och vilken information om behandlingen som ska lämnas.

15 oktober 2015


Tillgången till telefoni och grundläggande internet (minst 1 Mbit/s) där vi bor och arbetar är mycket god, men kan bli ännu bättre. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i rapporten Tillgången till telefoni och grundläggande internet.

12 oktober 2015


Tuffare EU-lagstiftning och ökad uppföljning av branschens handlingsplan mot oetiska försäljningsmetoder. Det är Post- och telestyrelsens (PTS) förslag för att komma till rätta med fulsälj på telefon.

7 oktober 2015


Informationssäkerhet bör behandlas som en ekonomisk snarare än en teknisk fråga, och bör vara en del av en organisations övergripande riskhantering och beslutsfattande.

2 oktober 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om förlängda krav på operatörerna i 900 MHz-bandet för att säkra den långsiktiga tillgången till telefoni i hela landet.

23 september 2015


PostNord ska inte ha några dolda rabatter och det ska vara möjligt för kunder att få specificerad information om erbjudna rabatter. Det är några av de nya tillståndsvillkor för PostNord som Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om.

15 september 2015


Operatörernas utbyggnad av 4G och PTS täckningskrav kan förbättra mobiltäckningen på samma sätt som samhällsmaster.

31 augusti 2015


Post- och telestyrelsens (PTS) beslut överklagas mer sällan och står i allt större utsträckning fast i domstol, vilket haft en positiv effekt på den regulatoriska stabiliteten i Sverige. Det är en av de saker som nämns i EU-kommissionens landsrapport för Sverige.

27 augusti 2015


De nordiska regleringsmyndigheterna för elektronisk kommunikation har tagit fram en gemensam ståndpunkt i frågan om strategin för “Digital Single Market” (DSM), som EU-kommissionen presenterade i maj i år och som för nävarande samråds.

26 augusti 2015