Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


PTS konstaterar att TeliaSonera bryter mot de skyldigheter som företaget har på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) och förelägger bolaget att förändra sitt agerande.

26 november 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) och Svenska Filminstitutet har fått pris för sitt arbete med att via ny digital teknik göra bio tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar.

24 november 2015


PTS rapport visar ökad efterfrågan på fiber och internetbaserade tjänster.

23 november 2015


Företag och andra organisationer har möjlighet att vinna upp till 1,7 miljoner per projekt.

4 november 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har utsetts till Sveriges modernaste myndighet av Kvalitetsmässan.

3 november 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) vill med detta möte informera om status i arbetet med tilldelningsförfarandet för 700 MHz-bandet och presentera de förslag som PTS arbetat fram.

3 november 2015


Långvariga nationella elavbrott och störningar i transporter mellan postterminaler kan leda till allvarliga konsekvenser. Det framgår av PTS risk- och sårbarhetsanalys för sektorerna elektronisk kommunikation respektive post.

30 oktober 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) kontaktar nu tillståndshavarna i frekvensutrymmet 3,4–3,8 GHz. Syftet är att undersöka behovet av ny tilldelning i 3,4–3,6 GHz-bandet, där de två nationella blocktillstånden går ut den 31 december 2017.

26 oktober 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har utarbetat ett förslag till marknadsavgränsning för marknaden för högkvalitativt tillträde i grossistledet, och efterfrågar nu marknadens synpunkter på förslaget.

23 oktober 2015


Förvaltningsrätten har genom domar den 22 oktober 2015 avgjort tvister dels mellan TeliaSonera och Tele2 avseende terminering i det fasta nätet och dels mellan Tele2 och Hi3G (Tre) avseende terminering i det mobila nätet.

23 oktober 2015