Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Det är tio år sedan stormen Gudrun inträffade, den 8 januari 2005. Sedan dess ser PTS att sektorns förmåga att motstå och hantera allvarliga händelser har blivit bättre främst vad avser förbättrad samverkan och krisberedskap, ökad motståndskraft och förbättrad informationsförmedling.

7 januari 2016


PTS föreslår bland annat ett krav som ska förbättra utomhustäckningen för tal och data där konsumenter vistas. Auktionen planeras till december 2016.

21 december 2015


PTS publicerar i dag en rapport om myndighetens konkurrenstillsyn under 2015. PTS vill också ha synpunkter på vilka områden PTS bör granska under 2016.

18 december 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har utarbetat förslag till beslut för marknaderna för fast och mobil samtalsterminering och efterfrågar nu marknadens synpunkter.

17 december 2015


Kundplacerade modem och routrar som tillhandahålls och kan kontrolleras av operatören omfattas av säkerhetskrav i LEK och PTS föreskrifter.

16 december 2015


Vid årsskiftet träder nya föreskrifter om driftsäkerhet i kraft. PTS publicerar nu en plan för tillsyn där en granskning av de nya reglerna ingår.

16 december 2015


Stormen Helga har orsakat störningar på fast och mobil telefoni.

15 december 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att en importör ska återkalla hundspårningsutrustning av märket Garmin Astro (hundhalsbandet Garmin Astro T5 USA-versionen). Skälet är att användning av utrustningen är olaglig i Sverige och stör militär radioanvändning.

11 december 2015


Det visar PTS individundersökning 2015.

10 december 2015


Många brev kommer bort eftersom att adressen är felskriven. Tänk på det här när du skickar brev i jul.

10 december 2015