Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


PTS har tagit fram ett förslag på vägledning kring kommuners agerande på bredbandsmarknaderna. Nu tar PTS emot synpunkter på vägledningen.

11 februari 2019


Anmälan om deltagande senast 28 februari 2019.

8 februari 2019


Tre lämnar inte in de svar PTS efterfrågar. Vitesbeloppet satt till 5 miljoner kronor.

7 februari 2019


Reglerna ska bland annat ge förutsättningar för effektiv konkurrens i 5G-utbyggnaden. Auktionen planeras till december 2019.

6 februari 2019


Det nationella avbrottet på mobiltelefonin den 31 januari granskas inom ramen för en pågående granskning.

6 februari 2019


PTS inleder sin första granskning enligt NIS, lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster

5 februari 2019


Verktyget beräknar potentiella effektiviseringsvinster av digitalisering.

31 januari 2019


Klockan 08.00 startar PTS frukostseminarium om arbetet i BEREC och RSPG. Följ seminariet på webben.

31 januari 2019


Sju projekt får finansiering för att öka den digitala kompetensen för särskilt utsatta grupper.

22 januari 2019


PTS tillsynsplan 2019–2020 för säkra kommunikationsnät och -tjänster

15 januari 2019