Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Brevförsändelser med skriftligt innehåll minskar medan brev och paket med varor ökar. Till exempel är det få som anser sig behöva brev utdelade fem dagar i veckan.

7 juni 2018


PTS har inlett samråd med EU-kommissionen om ändring av beslut till följd av en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

5 juni 2018


PTS avslutar därför sitt ärende.

30 maj 2018


Det visar PTS rapport Svensk telekommarknad 2017, som beskriver utvecklingen på marknaden under förra året.

25 maj 2018


PTS redovisar regeringsuppdrag om driftsäkerhet.

24 maj 2018


I ett pågående tillsynsärende misstänker nu PTS att Telia inte följer reglerna för hur operatörsbyten ska gå till. PTS underrättar därför bolaget.

23 maj 2018


Snabb och uppdaterad störningsinformation

22 maj 2018


PTS och Försvarshögskolans erfarenhets- och utvärderingsrapporter är klara.

18 maj 2018


PTS ska granska hur fyra av de största mobiloperatörerna säkerställer att obehöriga inte kan spåra mobiltelefoners position, avlyssna samtal och läsa sms.

15 maj 2018


Granskningen har gett en fördjupad bild av operatörernas systematiska säkerhetsanalysarbete.

8 maj 2018