Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


PTS inleder en informationsinsamling angående marknaden för lokalt tillträde till fibernät.

7 oktober 2020


PTS fortsätter utreda förutsättningarna för tilldelning och räknar med att offentliggöra ett förslag under första kvartalet 2021.

1 oktober 2020


PTS inleder tillsyn av operatörernas säkerhetsarbete kring BGP-protokollet.

1 oktober 2020


Regeringens utökade bredbandsstöd för de närmaste åren tar oss en bit på vägen mot målet att hela Sverige får tillgång till snabbt bredband år 2025. Det visar PTS uppföljning av målen i regeringens bredbandsstrategi.

1 oktober 2020


Postnord har inlett tester av en ny produktionsmodell. Nu begär PTS att Postnord ska redovisa resultaten från testerna.

29 september 2020


PTS lanserar e-tjänst för ansökan om radiotillstånd (VHF) för fritidsbåt.

29 september 2020


PTS granskar fyra mobiloperatörer och fyra bredbandsoperatörer.

22 september 2020


Inriktningen möjliggör lokala tillstånd för 5G-användning inomhus i det kortare perspektivet, och ett brett införande från 2025 och framåt.

8 april 2020


Under 2019 genomförde Citymail ett lyckat återinförande av lokal sortering av brev på ett antal utdelningskontor. Det bedömer PTS efter tillsyn.

3 april 2020


I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradiotillstånd. Ta gärna del av information om faktureringen på vår webbplats.

2 april 2020