Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


PTS har tagit fram en vägledning för lokala och regionala aktörer.

19 december 2018


PTS har beslutat om de avgifter för operatörer och tillståndshavare som ska gälla 2019.

18 december 2018


Gäller från den 15 januari 2019.

17 december 2018


PTS undersöker åtgärder som påverkar åtkomst till webbplatser

PTS undersöker om internetleverantören Bahnhof vidtagit åtgärder för att påverka åtkomsten till webbplatser.
PTS undersöker om internetleverantören Bahnhof vidtagit åtgärder för att påverka åtkomsten till webbplatser.

13 december 2018


PTS avslutar granskning av integritetsincidenter.

13 december 2018


PTS auktion av tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet har avslutats efter dagens budrunda som avgjorde placeringen i bandet.

11 december 2018


Företagen Telia Sverige AB och Net4Mobility HB förvärvade frekvensutrymme i 700 MHz-bandet och den totala summan för vinnande bud i den första delen av auktionen var 2 824 594 446 kronor.

10 december 2018


Huvudfokus för Berec under 2019–20 är implementeringen av det nyligen beslutade telekomregelverket inom EU.

7 december 2018


Auktionen ska bland annat ge upp till 300 miljoner kronor till utbyggnad av ny täckning i glesbygd.

4 december 2018


Förvaltningsrätten har bifallit Tre:s överklagan angående högsta pris vid terminering av samtal utan för EU/EES. Så agerar nu PTS.

27 november 2018