Informationsbrev om IPv6

Informationsbrevet vänder sig till beslutsfattare och till dig som ansvarar för it-frågor i en kommun, region eller på en statlig myndighet.

Post- och telestyrelsen (PTS) har regeringens uppdrag att främja införandet av IPv6 i offentlig sektor.

Syftet med informationsbrevet att informera om varför det är viktigt att införa IPv6 i externa digitala tjänster. Vi vill även ge konkreta tips och praktisk vägledning i hur en organisation kan planera och realisera införandet av IPv6.

Informationsbrevet om IPv6 kommer att ges ut cirka fyra-sex gånger till och med våren 2021.

Prenumerera

Fyll i din e-postadress nedan, kryssa i rutan vid Informationsbrev om IPv6, välj leveransformat och klicka på Prenumerera.

E-postadress
Välj prenumeration
 Informationsbrev om IPv6
Leveransformat

 

När du väljer att prenumerera på informationsbrevet om IPv6 kommer PTS att hantera dina personuppgifter. Hanteringen sker naturligtvis i enlighet med personuppgiftslagen.

Därför IPv6

I dag används IPv4-adresser, parallellt med IPv6, för att kommunicera via nätet. IPv4-adresserna är i princip slut. För att vara tillgänglig för alla medborgare, företag och organisationer behöver externa tjänster, exempelvis webbplats och e-post, ha stöd för IPv6 och IPv4. Information och digitala tjänster nås av alla – den digitala servicen tryggas.