Press

PTS information ska vara snabb, korrekt och anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar. Här på sidan för press hittar du bland annat bilder, presskontakt och ofta efterfrågad information.

PTS presstjänst hjälper dig som är journalist att hitta rätt med din förfrågan. Kontakta oss via 08-678 55 55. Observera att detta nummer är bara till för pressförfrågningar.

PTS växelnummer är 08-678 55 00.

Pressansvarig är Petter Öhrn.


Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar i sin inriktningsplan hur vi planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Bland nyheterna märks fler frekvenser till trådlösa mikrofoner och järnvägskommunikation.

30 november 2023


Regeringen har beslutat om förordningen för vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Förordningen är en del av att genomföra EU:s tillgänglighetsdirektiv. Vi får ansvar för marknadskontroll för produkter och delar av tillsynsansvaret för tjänster.

28 november 2023


Vi har nu fördelat klart bredbandsstöd 2023 på drygt 1,22 miljarder kronor. 13 projekt i Norrland fick dela på de 50 miljoner kronor som var kvar. 410 byggnader.

24 november 2023


PTS har granskat om det finns tillräckligt med platser för kontantuttag och dagskasseinsättningar i landet. Tillgången till kontanttjänster uppfyller lagens krav och ett ärende kommer därför inte lämnas över till Finansinspektionen.

22 november 2023


Nästan 1,22 miljarder i bredbandsstöd år 2023 har vi fördelat till 314 projekt. 16 085 byggnader i Sveriges glesbygd kommer enligt planen inom tre år ha möjlighet att ansluta till snabbt bredband. Det är en mycket viktig pusselbit i vårt nuvarande och kommande digitala samhälle.

17 november 2023