Press

PTS information ska vara snabb, korrekt och anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar. Här på pressidan hittar du bland annat bilder, presskontakt samt ofta efterfrågad information.

PTS presstjänst hjälper dig som är journalist att hitta rätt med din förfrågan. Kontakta oss via 08-678 55 55. Observera att detta nummer är bara till för pressförfrågningar. PTS växelnummer är 08-678 55 00.

Pressansvarig är Petter Öhrn.


E-handeln i Sverige ökar kraftigt. Det framgår av Post- och telestyrelsens rapport "Service och konkurrens". Samtidigt sjunker brevvolymerna. Detta innebär nya utmaningar för postmarknaden.

9 april 2014


PTS kräver att aktörer som använder nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster upphör med att lämna andra uppgifter än upplysningar om telefonabonnemang. Nummerupplysning som tillhandahålls på telefon får innehålla motsvarande information som kan återfinnas i de tryckta telefonkatalogerna.

4 april 2014


Post- och telestyrelsen, PTS, planerar att uppdatera kalkylmodellen för mobila nät i syfte att fastställa ny prisnivå från och med den 1 juli 2014. Inom ramen för det arbetet görs också en översyn av kalkylräntan (WACC). Samråd kommer att hållas mellan den 11 april och 9 maj 2014.

4 april 2014


3 april 2014


PTS ambition är att under 2014 fatta skyldighetsbeslut om nätinfrastruktur- och bitströmstillträde som inkluderar prisnivåer och som tar hänsyn till EU:s kommande rekommendation om relevanta marknader.

2 april 2014