Press

PTS information ska vara snabb, korrekt och anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar. Här på pressidan hittar du bland annat bilder, presskontakt samt ofta efterfrågad information.

PTS presstjänst hjälper dig som är journalist att hitta rätt med din förfrågan. Kontakta oss via 08-678 55 55. Observera att detta nummer är bara till för pressförfrågningar. PTS växelnummer är 08-678 55 00.

Pressansvarig är Petter Öhrn.


Från och med 1 juli 2014 börjar nya regler gälla för PTS prisreglering. Riksdagen har under våren beslutat om ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (LEK), som ger PTS möjlighet att direkt i skyldighetsbesluten fastställa de grossistpriser som ska tillämpas.

10 juni 2014


PTS har genomfört en förstudie om lämplig framtida användning för 450 MHz-bandet, där det blocktillstånd som finns löper ut år 2020. Externa intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på förstudierapporten.

3 juni 2014


PTS presenterar sitt förslag till skyldighetsbeslut om nätinfrastrukturtillträde i ett andra samråd. Marknaden har till den 23 juni på sig att lämna synpunkter.

2 juni 2014


PTS har tagit fram en ny provfrågebank för certifiering av radioamatörer. Det finns nu även möjlighet att öva på provfrågorna via en e-tjänst på PTS webbplats.

30 maj 2014


Antalet bredbandsabonnemang på 100Mbit/s eller mer fortsatte att öka kraftigt under 2013. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telemarknad 2013, som beskriver utvecklingen på telekommarknaden under förra året.

27 maj 2014