Press

Här är pressmaterial samlat

PTS information ska vara snabb, korrekt och anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar. Här på pressidan hittar du bland annat bilder, presskontakt och ofta efterfrågad information.

PTS presstjänst hjälper dig som är journalist att hitta rätt med din förfrågan. Kontakta oss via 08-678 55 55. Observera att detta nummer är bara till för pressförfrågningar. PTS växelnummer är 08-678 55 00.

Pressansvarig är Petter Öhrn.


Under 2014 kom färre anmälningar om tv-störningar i områden där mobilnät i 800 MHz-bandet har byggts ut. Installation av filter tycks lösa de allra flesta problem som har uppstått med påverkan på marksänd tv till följd av utbyggnaden. Telekområdgivarnas roll som samordnare av anmälningar på operatörernas uppdrag har fungerat väl. Det visar PTS i rapporten ”Påverkan på marksänd tv från utbyggnaden i 800 MHz-bandet”.

15 juni 2015


Syftet är att nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet.

10 juni 2015


Då finns det flera saker som är viktiga att tänka på om du vill slippa höga räkningar när du kommer hem. Konsumentverket, Post- och telestyrelsen (PTS) och Telekområdgivarna tipsar inför semestern.

8 juni 2015


Bredbandsaktörer – både privata och offentliga – kan nu ta del av Tillväxtverkets kartläggning över behov av ortssammanbindande nät i norra Sverige. Det finns även stödmedel att söka för denna utbyggnad.

2 juni 2015


Antalet snabba bredbandsabonnemang ökar, liksom intäkterna på marknaden.

25 maj 2015