Press

Här är pressmaterial samlat

PTS information ska vara snabb, korrekt och anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar. Här på pressidan hittar du bland annat bilder, presskontakt och ofta efterfrågad information.

PTS presstjänst hjälper dig som är journalist att hitta rätt med din förfrågan. Kontakta oss via 08-678 55 55. Observera att detta nummer är bara till för pressförfrågningar. PTS växelnummer är 08-678 55 00.

Pressansvarig är Petter Öhrn.


Post- och telestyrelsen, PTS, inleder idag samråd med EU-kommissionen om nytt termineringspris för röstsamtal i mobilnät. PTS har uppdaterat sin kalkylmodell vilket resulterat i ett förslag till rekommenderad prisnivå på 7,57 öre per minut.

22 maj 2015


Just nu pågår ett samråd kring befordran av paket mellan EU:s medlemsländer. Post- och telestyrelsen (PTS) ser gärna att svenska aktörer deltar i samrådet.

22 maj 2015


17,4 miljoner delas ut till vinnarna i PTS tionde innovationstävling.

18 maj 2015


På grund av felaktig inrapporterad data från operatören Telia Sonera har PTS korrigerat sin rapport där myndigheten följer upp mobiltäckning och mobilnätsutbyggnad.

13 maj 2015


Utrustning som importeras och inte uppfyller EU-kraven är olaglig att använda, eftersom den stör annan radioanvändning.

11 maj 2015