Bättre information för slutanvändare

I lagen om elektronisk kommunikation finns en rad bestämmelser om information till slutanvändare. PTS har också tagit fram föreskrifter kring information till slutanvändare.

Klicka här för att läsa mer om