Aktörer som omfattas av reglerna

Lagen berör primärt alla som tillhandahåller allmänna elektroniska kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller använder radiosändare som kräver tillstånd. De aktörer som berördes av den tidigare lagen omfattas också av den nya lagens regler.

Leverantörer av e-post, chatt- och meddelandetjänster omfattas

En ny kategori aktörer som ska följa vissa regler är de som tillhandahåller nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, eftersom dessa tjänster numera utgör elektroniska kommunikationstjänster.

Nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster omfattar tjänster som möjliggör kommunikation mellan personer utan användning av nummer. Denna grupp av aktörer innefattar tillhandahållare av till exempel e-post och olika typer av kommunikationsappar. Till skillnad från övriga tillhandahållare som berörs av lagen behöver inte dessa tillhandahållare anmäla sig till PTS, och de behöver inte heller betala avgift.

Dessa aktörer behöver inte följa alla regler i lagen, utan vissa utpekade regler inom konsument- och säkerhetsområdet.