Mer information

Här har du bara fått lite information.
Det finns mer råd och tips om telefoni och internet
på Post- och telestyrelsens webbsida www.pts.se/konsument 

 

På Post- och telestyrelsens webbsida www.pts.se
finns mycket information om telefoni och internet
men också om post och radio.
Här finns rapporter och beslut från Post- och telestyrelsen.
All information från Post- och telestyrelsen är gratis.
Du kan beställa broschyrer på webbsidan
eller på telefonnummer 08-678 55 00.
Broschyrerna är inte skrivna på lättläst svenska.

 

Titta gärna på Myndighetens för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) webbsida om säkerhet på internet.
Den finns på www.dinsakerhet.se

Där hittar du som använder internet goda råd och tips.


Konsumentverkets webbsida hittar du på www.konsumentverket.se
Där finns en lista på alla konsumentrådgivare i landet.


Telekomradgivarna finns på webbsidan www.telekomradgivarna.se
Där finns mycket information om telefoni och internet.