Mer information

Här har du bara fått lite information.

På Post- och telestyrelsens webbsida www.pts.se
finns mycket information om telefoni och internet
men också om post och radio.
Här finns rapporter och beslut från Post- och telestyrelsen.

Titta gärna på Myndighetens för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) webbsida om säkerhet på internet.
Den finns på www.dinsakerhet.se

Där hittar du som använder internet goda råd och tips.

Konsumentverkets webbsida hittar du på www.konsumentverket.se
Där finns en lista på alla konsumentrådgivare i landet.

Telekomradgivarna finns på webbsidan www.telekomradgivarna.se
Där finns mycket information om telefoni och internet.