Mer information

Här har du bara fått lite information.
Det finns mer råd och tips om telefoni och internet
på Post- och telestyrelsens webbsida www.pts.se/konsument 

 

På Post- och telestyrelsens webbsida www.pts.se
finns mycket information om telefoni och internet
men också om post och radio.
Här finns rapporter och beslut från Post- och telestyrelsen.
All information från Post- och telestyrelsen är gratis.
Du kan beställa broschyrer på webbsidan
eller på telefonnummer 08-678 55 00.
Broschyrerna är inte skrivna på lättläst svenska.

 

Titta gärna på Myndighetens för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) webbsida om säkerhet på internet.
Den finns på https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/teknik-och-it/vad-ar-informationssakerhet/

Där hittar du som använder internet goda råd och tips.


Konsumentverkets webbsida hittar du på www.konsumentverket.se
Där finns en lista på alla konsumentrådgivare i landet.


Telekomradgivarna finns på webbsidan www.telekomradgivarna.se
Där finns mycket information om telefoni och internet.