Jämför priser

Det är bra att jämföra priser
hos de olika telefonbolagen och bredbands-leverantörerna
och att se vad det står i avtalen
om till exempel bindningstid.

Ett sätt att jämföra priser är att kontakta de telefonbolag
eller bredbands-leverantörer du är intresserad av
för att själv jämföra.

Ett annat sätt är att använda en prisjämförelse på internet.

Du kan också kontakta Telekområdgivarna för att få goda råd.

Telekområdgivarna finns på webbsidan www.telekomradgivarna.se