Jämför priser

Det är bra att jämföra priser
hos de olika telefonbolagen och bredbands-leverantörerna
och att se vad det står i avtalen
om till exempel bindningstid.

 

Ett sätt att jämföra priser är att kontakta de telefonbolag
eller bredbands-leverantörer du är intresserad av
för att själv jämföra.

 

Ett annat sätt är att använda en prisjämförelse på internet.

Du kan också kontakta Telekområdgivarna för att få goda råd.