PTS andra kontor

Radiotillsyn tjänsteställe Malmö

Limhamnsgårdens Allé 3
216 16 Limhamn
Fax 040-13 53 33

Hantering av saknade (obeställbara) brev

Saknade brev
981 87 Kiruna
Besöksadress: Föreningsgatan 4
08-678 58 40