Diariet

I PTS diarium kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen från och med den 1 januari 2006.

Vill du begära ut handlingar, eller söker du ärenden som har registrerats före den 1 januari 2006, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Söka i diariet

Sök ärenden i PTS diarium