Diariet

I PTS diarium kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen från och med 2006-01-01.

Vill du begära ut handlingar, eller söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Söka i diariet

Sök ärenden i PTS diarium