Diariet

I PTS diarium kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen från och med den 1 januari 2006.

Vill du begära ut handlingar, eller söker du ärenden som har registrerats före den 1 januari 2006, kontakta PTS registratur via e-post pts@pts.se eller på telefonnummer 08-678 55 00.

Registratorskontoret har expeditionstid klockan 09.00–15.00.
Lunchstängt klockan 11.30–12.30.

Söka i diariet

Sök ärenden i PTS diarium