Inhämtande av synpunkter på utkast till marknadsanalys - marknaden för lokalt tillträde (marknad 1)

Genom detta samråd ger PTS marknadens aktörer och övriga intressenter möjlighet att lämna synpunkter på den bifogade utkastet till marknadsanalys.

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen marknadsreglering@pts.se, senast den 29 september 2023.


Mer information