Remiss av förslag till föreskrifter om skyldighet att lämna ut abonnentuppgifter, dnr 22-1322

Marknadens aktörer och övriga intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till föreskrifter om skyldighet att lämna ut abonnentuppgifter. Remissvar ska ha inkommit senast den 1 april.

Operatörer har skyldighet att lämna ut abonnentuppgifter till de som bedriver eller avser att bedriva abonnentupplysning.

Föreskrifterna gäller operatörer som tillhandahåller abonnemang för fast eller mobil telefoni, och föreslås gälla från den 1 augusti 2022. 

Föreskrifterna om utlämning av abonnentuppgifter ersätter PTS föreskrifter (PTSFS 2005:3), ändrade genom PTS ändringsföreskrifter (PTSFS 2009:1).

För mer information, ta del av PTS konsekvensutredning.

Om ni har synpunkter på de föreslagna föreskrifterna ska de skickas till pts@pts.se, ange ”Abonnentuppgifter” och diarienummer 22-1322 i ämnesraden.

Vid frågor om remissen går det bra att kontakta Lars-Erik Axelsson, lars.erik.axelsson[at]pts.se.