Utkast till beslut om upphävande av beslut på marknaden för fast samtalsterminering

Besvara samrådet senast den 1 juni.

Skicka synpunkter till samtrafik[a]pts.se