Remiss av förslag till modifierat koordineringsavtal med Danmark för landmobila tjänster i frekvensbandet 3,4-3,8 GHz

PTS och Danska regleringsmyndigheten, Danish Energy Agency, har tagit fram ett förslag till modifierat koordineringsavtal för mobila tjänster i frekvensbandet 3,4-3,8 GHz.

Det som föreslås är en höjning av gränsvärdet på landsgräns, för användning som inte är synkroniserad, given i elektrisk fältstyrka över 5 MHz, från El tecken november 2020.JPG. Med det blir det modifierade avtalet i linje med motsvarande koordineringsavtal som Sverige har med Finland respektive Norge. Avtalet ska gälla från 1 januari 2021.

Det finns nu tillfälle att kommentera förslaget. Vänligen skicka era synpunkter till jeanette.wannstrom@pts.se alternativt till pts@pts.se senast 4 december 2020.

Agreement between the Danish Energy Agency and the Swedish Post and Telecom Authority concerning the use of the 3.6 GHz (3400-3800 MHz) frequency band.