Samråd utkast till beslut på den nationella grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av fri-tv-innehåll via marknät - dnr 18-1759

PTS har utarbetat ett förslag till SMP-beslut avseende ovan nämnda grossistmarknad inklusive ett förslag på uppdaterad kalkylränta (WACC) och efterfrågar nu synpunkter på förslagen från marknadens aktörer.

Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter

Syftet med det externa samrådet är att hämta in synpunkter från marknadens aktörer avseende förslaget till SMP-beslut, för att PTS ska få ett så gediget underlag som möjligt inför utformningen av det slutgiltiga beslutet.
PTS välkomnar synpunkter på förslaget till SMP-beslut, vilka kan lämnas skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se senast den 26 april 2019.