Samråd med EU-kommissionen marknaderna för fast och mobil samtalsterminering

EU-kommissionen ska ha inkommit med svar till PTS senast den 11 november 2019.

Dokument fast samtalsterminering

Dokument mobil samtalsterminering

PTS svar till kommissionen