Remiss - Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

Svara senast den 19 juni 2019.

PTS har tagit fram ett förslag på beslut om ändring av telefoninummerplanen.

PTS avser allokera dirigeringsadress 389 (motsvarande NDC 389) i den svenska telefoninummerplanen (E.164), med delad användning, för speciellt ändamål.

Dirigeringsadressen används av operatörerna för hantering av samtal till betaltele- eller massanropstjänster när svarsstället är beläget i en annan operatörs allmänna kommunikationsnät än i det nät som tillhandahåller betaltele- eller massanropstjänsten, i enlighet med ITS ApG 28 (ITS-specifikation Transfer of inter-operator Premium rate services and Mass call services termination numbers).

Den nya tekniska specifikationen, ITS ApG 28, från ITS (Svenska Informations- och TelekommunikationsStandardiseringen) har nyligen genomgått en remiss och specifikationen ska enligt plan fastställas och publiceras av ITS i juni 2019.

Remissvar senast den 19 juni

Remissvar på PTS förslag till ändring av telefoninummerplanen ska vara PTS tillhanda senast den 19 juni 2019.

Skriftliga synpunkter (gärna i elektronisk form) skickas in till Joakim Strålmark, joakim.stralmark@pts.se.

PTS kommer att behandla personuppgifter i samband med de inkomna svaren. Läs mer om vårt arbete med GDPR.