Remiss av förslag till koordineringsavtal med Finland för landmobila tjänster i frekvensbandet 2,3-2,4 GHz

PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 2,3-2,4 GHz.

PTS och Finska regleringsmyndigheten, Finnish Transport and Communications Agency, har tagit fram ett förslag till koordineringsavtal för mobila tjänster i frekvensbandet 2,3-2,4 GHz.

Det finns nu tillfälle att kommentera förslaget. Vänligen skicka eventuella synpunkter till emanuel.shamoun@pts.se alternativt till pts@pts.se senast den 17 juni 2019.

Agreement between the Finnish Transport and Communications Agency and the Swedish Post and Telecom Authority concerning the use of the 2.3 GHz (2300-2400 MHz)