Remiss – förslag till föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik

PTS vänder sig till marknadens aktörer och övriga intressenter med möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik.

I juni 2019 beslutade riksdag och regering om nya regler gällande datalagring vid brottsbekämpning. De nya bestämmelserna börjar i huvudsak gälla den 1 oktober 2019. Vad gäller skyldigheten att lagra andra uppgifter än ip-adress så börjar denna att gälla den 1 april 2020. Bestämmelsen gäller för de operatörer som använder NAT-teknik.

PTS har tagit fram ett förslag till föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik. Föreskrifterna är avsedda att träda i kraft den 1 april 2020.

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen pts@pts.se, senast den 15 oktober 2019. Vänligen ange diarienummer 18-10969. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.

Mer information

Om du har frågor, kontakta Peder Cristvall, e-post: peder.cristvall@pts.se eller Emelie Björkegren Näslund, e-post: emelie.bjorkegrennaslund@pts.se.