Informationsinhämtning avseende PTS uppdrag att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd

PTS har fått regeringens uppdrag att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd. Nu genomför myndigheten en informationsinhämtning inom ramen för detta uppdrag.

I PTS arbete med att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd vill myndigheten få svar på några frågor om avgränsning av stödområden, fördelning av stöd och offentligt samråd.

Frågorna riktas till aktörer som bygger ut bredband och aktörer som äger förutsättningar för bredbandsutbyggnad. Förutom denna kommunikation har PTS gjort riktade utskick till de regionala bredbandskoordinatorerna, regionerna, stödansvariga på Jordbruksverket, länsstyrelserna och Tillväxtverket samt kontaktperson för bredband på Sveriges Kommuner och Landsting.

De frågor om bredbandsstöd som PTS vill ha svar på finns i dokumentet till höger.  

PTS arbetar med uppdraget under en begränsad tidsram och vill därför ha svar på frågorna redan den 9 augusti 2019.

Skicka svaren till pts@pts.se och märk svaret med diarienummer 19-7658. Svaren kommer att diarieföras i nämnda ärende. Ange även om det är någon del av ert yttrande som ni anser omfattas av sekretess samt ange skälet för ert sekretessyrkande.

I samband med detta behandlas personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur PTS behandlar personuppgifter.

Mer information

Vid frågor, vänligen kontakta enheten för bredbandsfrämjande via PTS växel 08-678 55 00. På grund av semestrar kommer vi inte att kunna svara på frågor under veckorna 30 och 31.

På denna sida kommer PTS att löpande publicera information om arbetet: pts.se/bredbandsstod.