Remiss – förslag till föreskrifter om incidentrapportering

Operatörer är skyldiga att rapportera störningar eller avbrott till Post- och telestyrelsen (PTS). PTS har tagit fram förslag till ändringar av befintliga föreskrifter och allmänna råd om incidentrapportering.

PTS vänder sig till marknadens aktörer och övriga intressenter med möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning. De föreslagna föreskrifterna innehåller mindre ändringar av de befintliga föreskrifterna på området (PTSFS 2012:2).

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen pts@pts.se, senast den 1 oktober 2018. Vänligen ange diarienummer 18-8349 i ärenderaden. Svaren kommer att publiceras på PTS hemsida.

Om du har frågor, kontakta Isabelle Westerlund, e-post: isabelle.westerlund@pts.se eller Björn Scharin, e-post: bjorn.scharin@pts.se.