Notifiering av ny kalkylmodell för det fasta nätet

PTS samråd med EU-kommissionen om ändring av beslut till följd av en ny kalkylmodell för det fasta nätet.