Remiss – Förslag till ändringar i PTS föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal (PTSFS 2013:3)

Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 3 november 2017 i  elektronisk form till adressen pts@pts.se.