PTS förslag till allmänna råd om kakor och jämförbara tekniker

PTS har inte gått vidare med förslaget till allmänna råd om kakor och jämförbara tekniker, utan har istället tagit fram en vägledning som en del av webbriktlinjer.se. Vägledningen innehåller råd och exempel på hur man informerar om kakor på sin webbplats. Kakinformationen ska underlätta för användare att ta ställning till kakor. 

Vägledning för användning av kakor (cookies)