Inhämtande av synpunkter på förslag till marknadsavgränsning på marknad 3a och 3b

PTS ger marknadens aktörer möjlighet att lämna synpunkter på bifogat underlag och besvara de frågor som ställs i texten. I detta missiv finns en sammanfattning av de preliminära slutsatserna om marknadsavgränsningarna PTS har utarbetats hittills.

PTS planerar att genomföra två formella samråd av beslutsutkasten med marknadens aktörer. PTS avser att genomföra ett första samråd under hösten 2017. Målsättningen är att besluten ska fastställas under första halvåret 2018 genom beslut av PTS styrelse.

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se, senast den 1 september 2017. Svaren kommer att publiceras på PTS hemsida.

Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för er begäran. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess innan svaret publiceras på PTS webbplats.

Om ni har några frågor, vänligen kontakta Jennie Agardh: 08-678 55 00, jennie.agardh@pts.se eller Tania Abdali: 08-678 55 00, tania.abdali@pts.se.