Tredje samråd om förslag till beslut angående marknaden mobil samtalsterminering samt reviderad kalkylmodell

PTS efterfrågar synpunkter på förslag till beslut om marknaden för mobil samtalsterminering och även på revidering av kalkylmodellen för mobilnät.

Den som vill lämna synpunkter på förslagen till beslut kan göra detta skriftligen till PTS på adressen samtrafik@pts.se, senast den 15 juni 2016.

Sammanställning av inkomna synpunkter och PTS kommentarer (gäller andra samrådet)

  • Läs en sammanställning av synpunkter som inkom i samband med det andra samrådet av reviderad kalkylmodell för mobilnät och uppdaterad kalkylränta (WACC) och en redovisning av PTS kommentarer på dessa synpunkter.