Samråd med EU om marknaden för mobil samtalsterminering och reviderad kalkylmodell

PTS har i dag inlett samråd med EU-kommissionen av förslag till beslut på marknaden för mobil samtalsterminering och även revidering av kalkylmodellen för mobilnät.

EU-kommissionen ska ha inkommit med svar till PTS senast 22 juli 2016.