Samråd med EU-kommissionen om marknaden för högkvalitativt tillträde