Första samråd av marknadsanalys för fasta telefonitjänster

Detta samråd avser slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster. Marknaden omfattar den tidigare definierade slutkundsmarknaden för fast tillträde och grossistmarknaden för fast samtalsoriginering (marknad 1 och 2 i EU-kommissionens rekommendation från 2007).

Den som vill lämna synpunkter på förslagen till beslut kan göra detta skriftligen till PTS på adressen samtrafik@pts.se, senast den 13 juni 2016. Samrådsvaren kommer att publiceras på PTS hemsida.

Mer information i missivet.