Andra samråd angående marknaden för fast samtalsterminering (marknad 1)

Den som vill lämna synpunkter på Beslutsutkasten kan göra detta skriftligen till PTS på adressen samtrafik@pts.se, senast den 2 november 2016.

Samrådsvaren kommer att publiceras på PTS hemsida. Ange vilka delar av remissen som synpunkterna avser.