Första samråd av förslag till marknadsavgränsning avseende grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (marknad 4)

Den som vill lämna synpunkter på förslaget till marknadsavgränsning kan göra detta skriftligen till PTS på adressen hogkvalitativttilltrade@pts.se senast den 13 november 2015. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.

Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för er begäran. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess innan ert svar publiceras på PTS webbplats.

Om ni har några frågor med anledning av utkastet till marknadsavgränsning vänligen kontakta: Anders Öhnfeldt, 08-678 56 56 eller Tania Abdali, 08-678 58 41.