Synpunkter på marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bitströmstillträde

Inhämtande av synpunkter på utkast till analys och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde samt gällande konkurrenssituationen på marknaden för bitströmstillträde.

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen senast den 7 mars 2014. Svaren kommer att publiceras på PTS hemsida.