Remiss angående förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen gällande allokering av NDC

PTS har tagit fram ett förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen gällande allokering av NDC 395 för användning vid databasstyrd dirigering vid samtrafik på IP-nivå.

Dokument: