2014


2 juni 2015


18 december 2014


PTS ger nu marknadens aktörer möjlighet att lämna synpunkter på de bifogade beslutsförslagen på marknaderna för lokalt och centralt tillträde.

28 oktober 2014


20 augusti 2014


21 februari 2014


11 februari 2014


Inhämtande av synpunkter på utkast till analys och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde samt gällande konkurrenssituationen på marknaden för bitströmstillträde.

7 februari 2014