Uppdaterad efterfrågeanalys för delar av 700 MHz-bandet, 1,5 GHz-bandet samt 26 GHz- och 28 GHz-banden

PTS undersöker nu efterfrågan i tre frekvensband. Syftet är att få underlag för fortsatt arbete med utveckling av banden. Myndigheten önskar svar på konsultationen senast den 16 juni 2022.

Delar av 700 MHz-bandet och 1,5 GHz-bandet

En uppdaterad efterfrågeanalys för delar av 700 MHz-bandet och hela 1,5 GHz-bandet syftar i första hand till att bidra till en bättre bild av hur efterfrågan på nedlänkskapacitet i de frekvensbanden ser ut.

Regeringen har förlängt beslutet att frekvensutrymmena 703–713 MHz och 758–768 MHz får upplåtas för tv-sändningar som kräver tillstånd enligt Radio- och tv-lagen (2010:696) till och med 31 december 2023. Dessa 2×10 MHz för FDD ingår därför inte i det frekvensutrymme där PTS önskar svar eller synpunkter.

Vid en identifierad efterfrågan för användning av dessa frekvensband har PTS för avsikt att inleda ett analys- och utredningsarbete för hur frekvensbanden på lämpligaste sätt kan göras tillgängliga. 

26 GHz- och 28 GHz-banden

Syftet är att i enlighet med PTS inriktningen från 2020 och med stöd av svar i den aktuella konsultationen återuppta arbetet med att utreda hur frekvensbanden på lämpligaste sätt kan göras möjliga att använda för 5G och fast radio.

Eftersom 28 GHz-bandet även är harmoniserat för sändande jordstationer för satellit undersöker PTS nu också efterfrågan på frekvenser för denna användning i det frekvensbandet.

Svara på konsultationen

Svar skickas till pts@pts.se  senast 16 juni 2022.

Vänligen ange följande referens:

  • 22–3095 för delar av 700 MHz-bandet
  • 22–3094 för 1,5 GHz-bandet
  • 22–3093 för 26 GHz- och 28 GHz-banden.

Kontaktperson: Amela Hatibovic Sehic, amela.hatibovic-sehic@pts.se