Samråd av beslut om förlängning av giltighetstid och ändring av tillståndsvillkor för tillstånd i 2,6 GHz-bandet

Tillståndshavare och övriga berörda aktörer har möjlighet att lämna synpunkter på beslutet senast den 15 augusti.