Extra konsultation om täckningskrav i auktionsförfarandet för tilldelning av tillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

Skriftliga synpunkter skickas till: 900-2100-2600@pts.se, senast den 20 oktober 2022. Utifrån inkomna synpunkter gör PTS en bedömning om förslagen behöver ändras.

 

Bemötande

Klicka här för att läsa PTS bemötande på konsultationssvaren.

Regionernas prioriterade täckningsbrister

För att öppna filen behövs GIS-programvara, tex. QGIS eller MapInfo.