Samråd om PTS inriktning för tilldelning av 900 MHz-bandet

PTS samråder vissa utredningspunkter och preliminära förslag om inriktning för tilldelning av 900 MHz-bandet. Samrådssvar ska skickas till PTS senast den 23 april.

PTS bedömning är att tillstånden i 900 MHz-bandet bör vara nationella och innehålla tekniska villkor som möjliggör användning av 5G och med en tillståndstid på minst 20 år. PTS föreslår preliminärt även en samordnad tilldelning av tillstånd i 900 MHz-bandet med tilldelning av tillstånd i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden.

Målsättningen är att genomföra tilldelning under 2023.

Efter genomfört samråd kommer PTS att fastställa inriktning för tilldelningen.

Den som önskar lämna synpunkter i samrådet ska göra det senast den 23 april. Skicka samrådssvaren till pts@pts.se, använd diarienummer som referens.