Konsultation av förslag till trilateralt koordineringsavtal mellan Sverige, Finland och Norge för bredbandiga mobila kommunikationstjänster i flera frekvensband

PTS publicerar förslag till trilateralt koordineringsavtal för flera frekvensband

PTS har tillsammans med regleringsmyndigheterna i Finland (Traficom) och Norge (Nkom) tagit fram ett förslag till trilateral koordineringsavtal för bredbandiga mobila kommunikationstjänster för flera frekvensband.

De frekvensband som omfattas är:

 • 700 MHz,
 • 800 MHz,
 • 900 MHz,
 • 1500 MHz,
 • 1800 MHz,
 • 2,1 GHz,
 • 2,3 GHz,
 • 2,6 GHz samt
 • 3,5 GHz.

För alla dessa frekvensband har Sverige idag befintliga koordineringsavtal med både Finland och Norge. De ändringar som föreslås är i enlighet med uppdaterade ECC-rekommendationer för koordinering.

För alla frekvensband införs gränsvärden som gäller på ett avstånd om 6 km från landsgräns samt för fall då preferential PCI/SC inte används.

De mest signifikanta ändringarna som föreslås gäller:

 • 2,1 GHz-bandet: avtalet är teknikneutralt och gränsvärdena är höjda jämfört med det existerande avtalet från 2003 som endast gäller UMTS
 • 2,6 GHz-bandet: jämfört med avtalet från 2008 är gränsvärdena högre och ges separat för FDD, synkroniserad TDD samt osynkroniserad TDD.

För 3,5 GHz-bandet är gränsvärdena för synkroniserad användning desamma som i de befintliga koordineringsavtalen. För osynkroniserad användning föreslås ett betydligt striktare gränsvärde än det som gäller i dag, men därtill ges mindre strikta gränsvärden för det fall att preferential frequencies används. Värt att notera är att i Finland används ramstrukturen DDDSU vilken också planeras användas i Norge.

Kommentarer senast den 23 april

Det finns nu tillfälle att kommentera förslaget. Vänligen skicka era synpunkter till jeanette.wannstrom@pts.se alternativt till pts@pts.se senast 23 april 2021.